Godly Play – De parabel van de Goede Herder

26 februari 2021

Op de eerste PLUSavond van de veertigdagentijd konden onze PLUSsers, zoals elk jaar, genieten van een Godly Play verhaal. Eén voor één vonden onze oude en nieuwe PLUSsers de weg naar het PLUShuis via ZOOM. Wanneer iedereen rustig toegekomen was, een comfortabele houding had aangenomen en klaar was voor een verhaal, konden we eraan beginnen. We kozen voor de Parabel van de Goede Herder.

Dit verhaal vertelt ons dat de Goede Herder iedereen bij naam kent en ons de weg wijst. Niet enkel naar aangename dingen zoals het groene gras of het frisse water, maar ook doorheen gevaarlijke plaatsen. De Goede Herder laat ons nooit alleen. Wanneer één van ons verloren is, dan komt de Goede Herder ons zoeken. Hij beschermt ons voor elk gevaar en Hij zou Zijn eigen leven geven voor ons. Misschien hebben de schapen van de Goede Herder wel een naam? Misschien heeft de Goede Herder jou wel al eens bij naam geroepen? Vragen om over na te denken.

De Goede Herder laat ons nooit alleen.

Tine

Na deze vragen was het tijd om zelf aan de slag te gaan met het verhaal. Sommigen kozen ervoor om te schilderen, anderen lazen de tekst graag eens na of maakten een tekening. Zo werkte iedereen op zijn of haar manier verder aan en met het verhaal. Om af te sluiten werd er feest gevierd. Iedere PLUSser had thuis een zakje gekregen met daarin een sapje en een koekje. Samen aten en dronken we, zoals op een écht feest! Na wat getetter, gesmik en gesmak was het tijd om afscheid te nemen.

Tine, PLUSbegeleidster