Vasten­voet­tocht

26 maart 2021

Het is al avond wanneer we in een klein groepje (coronaproef) samenkomen aan de vertrekplaats, de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek. Iedereen is gewapend met een zaklamp en stevige stapschoenen. We zijn klaar om de vertrekken op onze vastenvoettocht!

We begonnen met de tekst van de schepping, het prille begin waar God het licht maakte. Het licht gemaakt door God op die eerste dag verdwijnt gedurende de nacht, maar komt elke ochtend terug, elke dag sinds de dag dat het gemaakt werd. We vroegen aan elkaar of we ook zo’n licht hadden dat nooit dooft, en wie of wat is dat voor ons?

Na het eerste deel te stappen kwamen we uit aan de kinderboerderij Het Neerhof. Hier was onze tweede stop en lag de tekst over de ark van Noach klaar. Noach moet in opdracht van God een ark bouwen om zijn familie, maar ook alle diersoorten onderbrengen. Deze zal hen veilig houden terwijl God de hele aarde vernielt met regen. Beseffen dat God dit zomaar met de aarde kan doen en de mensen in de steek durft laten, moet beangstigend geweest zijn. Toen we terug op weg gingen stelden we aan elkaar de vragen; “Heb jij je al in steek gelaten gevoeld? Wanneer was dat?” en “Zijn er ook momenten geweest dat jij iemand in de steek liet? wanneer, wat was dat moment?”

Aan de tweede stop lazen we het verhaal van Noach verder en kwamen we aan het einde van het verhaal wanneer Noach, zijn gezin en de dieren van de boot mogen. Daar maakt God een verbond met Noach, met de mens eigenlijk dus ook met jou.
Zolang de aarde bestaat, zal God nooit meer de hele aarde verdrinken. Elke keer als er stormweer en veel regen is, zal Hij een regenboog in de wolken laten verschijnen. Na het verder lezen van het verhaal gingen we verder op weg en stelden we terug twee vragen aan elkaar: “Hoe voel jij je als je een regenboog ziet?” en “Wanneer heb jij al eens gevoeld dat je deel uitmaakte van dit verbond?“

Bij de derde stop keerden we inhoudelijk eventjes terug naar het begin. Weet je nog, het licht. We lazen een stukje uit het Johannesevangelie Ook het evangelie van Johannes begint met het licht en niet met een klassiek geboorteverhaal. Jezus was er van in het begin bij. "Hij is het licht dat verdwijnt en wint van het donker." Wanneer we verder op weg gingen stelden we ons de vragen; “Heb jij al eens het licht van Jezus ervaren?” en “Hoe was het voor jou om Jezus in je leven te zien? wanneer, wie was dat?“

Hoe kan jij je licht laten schijnen in deze wereld?

Na het laatste stukje stappen kwamen we terug toe, aan de Sint-Ambrosiuskerk. Daar lazen we de bijbeltekst en de bijzondere taak van de leerlingen van Jezus. Ze krijgen de opdracht om met hun leven en hun daden de mensen te laten zien, wie God is. Het licht stopt niet bij Jezus, de opdracht stopt niet bij Zijn leerlingen; het is nu aan ons om het licht te vermenigvuldigen. we stelde aan elkaar de vraag; “Hoe kan jij je licht laten schijnen in deze wereld? hoe kan jij jezus aan de mensen laten zien?”

We lieten ons licht even letterlijk branden en staken in de kerk een kaarsje aan.

Floris, Volwassen PLUSbegeleider