In het begin

23 september 2022

De eerste avond van een werkjaar, ideaal om stil te staan bij ‘Het Begin’. Eén september is trouwens de dag van zorg voor de schepping. Dan nodigt de paus ons uit om te bidden en stil te staan bij ons gebruik van de aarde. We zijn doorheen de jaren de aarde op een rovende manier gaan gebruiken en beheren ze niet met de nodige verantwoordelijkheid.
Daar kunnen we meer over schrijven, maar we beginnen dus bij het begin …

We zetten ons rond de tafel met het spel “God sprak…”, een variant op “Dixit”. Dit spel wordt gespeeld met kaarten waarop mysterieuze tekeningen en foto’s, die tot ieders verbeelding spreken, staan. De spelers worden uitgenodigd om vrij om te gaan met hun idee over wat God kan gezegd hebben tijdens het scheppen. Dat er licht mag komen, spreekt voor zich. Maar dat er hoop, rust, gemeenschap mag zijn en dat ‘het leven geen ponykamp’ is … Door iedereen om beurt hints te laten geven die in verschillende perspectieven geplaatst kunnen worden, verwonderen we ons over de Schepping en de uiteenlopende interpretaties die elk van ons daaraan geeft.

Wat is onze aarde toch een wonder.

Sarah

Uiteraard kan het eigenlijke Scheppingsverhaal niet ontbreken. Iedereen kent dit verhaal natuurlijk. De bijbel begint er mee. Of toch niet helemaal? Tijd om dit te testen! We krijgen de volledige tekst, alleen… werd die in stukjes geknipt. Aan ons om de verschillende stukjes terug in de juiste volgorde te leggen. Bleek dit toch een grotere uitdaging te zijn dan we oorspronkelijk dachten 😉 Maar na een lezing van het volledige verhaal (in de juiste volgorde) kwam alles gelukkig snel terug.
Wat is onze aarde toch een wonder.

Sarah, Volwassen PLUSbegeleidster