Voor we vertrekken...

Tijdens het wandelen nemen we als wandelaar deel aan het verkeer. Graag willen we, voor we vertrekken, nog even de volgende puntjes onde de aandacht brengen.

Gebruik het voetpad. Is er geen voetpad, dan loop je best in de berm. Is dat ook niet mogelijk, dan mag je lopen op een fietspad of parkeerstrook. Dan moet je wel voorrang geven aan auto’s of fietsers. Als je niet anders kan dan op de rijbaan te lopen, dan moet je zo dicht mogelijk bij de linkerrand blijven, dus tegen de rijrichting van auto’s en fietsers in. Ben je in groep, dan loop je achter elkaar.

Als voetganger heb je op een zebrapad voorrang op andere weggebruikers. Dat betekent natuurlijk niet dat je blindelings mag oversteken. Ben je op max. 25 meter van een zebrapad, dan ben je verplicht om het te gebruiken. Soms loopt het zebrapad niet door over het fietspad. Dan heb je als voetganger geen voorrang op fietsers. Loopt het zebrapad wel door over het fietspad, dan moeten fietsers jou voorrang geven.

heel veel plezier en stapgenot gewenst!
de PLUSbegeleiding

Ok, laten we vertrekken