Lente: Pasen en Laudato Si

Terugblik 26 / 4 / 2019

Lente: Pasen en Laudato Si

Tussen onweerachtige dagen blijft het vandaag wonderlijk droog en zonnig. We voelen ons gezegend want we trekken de tuin van het PLUShuis in. Met schopje en harkje gewapend ontdoen we een border van het onkruid dat opschiet. Nadat er een plan getekend is zodat elke plant een plaatsje krijgt, worden er bloembollen geplant, plantjes uitgeplant en zaadjes in volle grond gezaaid. We zaaien elke bloem ook in een zaaidoosje. Die doosjes worden mee naar huis genomen. Elke PLUSser draagt zorg voor één doosje en brengt in mei (hopelijk) enkele plantjes mee.

Na anderhalf uur tuinieren zitten we samen rond het houtvuur. We delen met elkaar wat de natuur voor ons zichtbaar maakt. Na een winter waarin de natuur dood leek, zien we lentebloemen, bloesem en blaadjes aan de bomen. Meer nog: in een voortdurende cyclus wisselen dood en leven elkaar af. Deze ervaring kan symbool staan voor het verrijzenisgeloof. Met Pasen hebben we dat opnieuw gevierd: Jezus verrijst nadat Hij aan het kruis is gestorven. Bij God heeft de dood niet het laatste woord. In het Johannesevangelie maakt Jezus duidelijk dat Hij moet lijden en sterven om nieuw leven te brengen met volgende woorden (Johannes 12, 24): “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.”

We zingen het lied ‘Laudato Si’ en dat doet ons denken aan de encycliek, geschreven door paus Franciscus in 2015. In tijden van spijbelen voor het klimaat staan we stil bij onze roeping als christen. Elk van ons is geroepen om zorg te dragen of – beter gezegd – zich te verbinden met de natuur en elke mens, vooral de arme mens en de toekomstige generaties.

De avond valt. We genieten van de mooie avond buiten, de warmte en het licht van het vuur. Het stemt ons dankbaar, zo dankbaar dat we één voor één God danken voor wat we mogen ontvangen.

Marleen

| Volwassen PLUSbegeleidster
Bekijk de foto's!
All pages & images © PLUS Federatie Dilbeek