Maria en haar mantel

Terugblik 17 / 5 / 2019

Maria en haar mantel

Je hebt het zeker al een keer gezien: een Mariabeeld met een mantel omgeslagen. Wat kan dat betekenen? En waar staan al die kleuren voor?
Je hebt het zeker al een keer gezien: een Mariabeeld met een mantel omgeslagen. Wat kan dat betekenen? En waar staan al die kleuren voor?
Enkele verstopte opdrachten in de tuin en het PLUShuis zetten ons op weg. Ze zijn elk verbonden met een kleur … We spelen potteke-stamp met een kaars, waarin het uitblazen van de kaars en de bevrijding van alle spelers verwijst naar dood en verrijzenis; we houden een lang gesprek over redenen om te liegen, de gevolgen ervan en staan stil bij wat waarheid is; we gaan door een complimentendouche en ervaren één voor één wat warme liefde met ons doet.
Telkens ontvangen we een stukje van het volgende gebed:

Maria, wat ons boeit in jou is je bereidheid om te delen,
je spontane dienstbaarheid.
Je vindt het zo vanzelfsprekend
dat je tijd maakt om te luisteren
dat je tijd maakt om te helpen
dat je tijd maakt om lief te hebben.

Een blauwe mantel Maria, je eigen kleur,
De kleur van water en lucht, van de horizon.
Blauw is de kleur van verlangen, van hemel en van verten.
Een blauwe mantel voor je onbevangen keuze voor het leven,
omdat je steeds ja hebt gezegd, je hele leven lang.


Maria, we willen je ook met een groene mantel kleden.
De kleur van hoop en van leven, van de jeugd.
Groen is ook de kleur van de natuur en van rust.
Een groene mantel voor je luisterend oor,
want jij bewaart onze woorden diep in je hart
en geeft hoop en geloof, als we zijn verstard


Paars, misschien een wat droeve mantel, Maria van smarten.
Een kleur vol bezinning en omkeer. Het is de kleur van verdriet.
Maar de glans van vertrouwen en stille hoop schijnt er doorheen.
Het is de kleur ook van de mantel die Jezus kreeg omgelegd,
de kleur van pijn, maar ook van geloof in Pasen.


Maria, we geven jou ook een rode mantel,
De kleur van liefde en van strijd, de kleur van het volk en van solidariteit. Rood is ook de kleur van de warme trouw.
Een mantel voor een vrouw als een rots in de branding.
In ons rusten en in ons werken, voor oud en voor jong, blijf jij herkenbaar als medemens in ons midden.


En die witte mantel, Maria, komt jou meer dan toe.
Wit is de kleur van de waarheid, de onschuld en de reinheid.
Wit glanst als een ster in de nacht zoals die fonkelende ster van Bethlehem.
Maar wit draagt ook dat beklemmend gevoel, bij het breken van het brood, op witte donderdag.


Maria, jij bent voor velen de veelkleurige
beschermende mantel, een toevlucht en een steun.
Wees voor ons een veilige gids, Maria,
leid ons langs veilige wegen
naar plaatsen waar de hemel de aarde raakt.


Met dit gebed, een witte mantel en verf, gaan we aan de slag en maken een nieuwe mantel voor het Mariabeeld in onze gebedsruimte. Met onze handen stempelen we blauwe handen, paarse voetsporen, rode hartjes en groene klavertjes vier. Deze staan voor haar keuze voor het leven, haar steeds durende geloof en hoop, de weg die Jezus samen met haar (en ons!) aflegt, haar liefde en trouw.
Al doende dringt de betekenis door: de gemantelde Maria wil een toevlucht, een steun voor ieder van ons zijn – meer nog - zonder dat je het haar vraagt, zal Maria zorg voor je dragen. Zo deed ze dat ook voor de Heer op de bruiloft te Kana!

Maria schittert nu in ons PLUShuis met een hele nieuwe, mooie mantel om. Kom ze bewonderen tijdens een volgende PLUSavond.

Nele & Marleen

| PLUSbegeleidster & Volwassen PLUSbegeleidster
Bekijk de foto's!
All pages & images © PLUS Federatie Dilbeek