Taizé-gebed rond het kruis

Terugblik 20 / 9 / 2019

Taizé-gebed rond het kruis

Misschien hoorde je al van Taizé. Het is behalve een Frans dorpje ook een gemeenschap van broeders van verschillende christelijke overtuigingen die samen wonen, werken en bidden. Ze zijn vooral bekend voor het ontvangen van jongeren van over heel de wereld. Ze brengen hen samen om te bidden en te spreken over het geloof en de wereld. Dat gebeurt in Taizé zelf, maar ook tijdens samenkomsten over heel de wereld.

De gemeenschap van Taizé heeft een specifieke manier van bidden. Een belangrijke rol spelen korte liederen die herhaald worden. Deze herhaling zorgt voor een meditatief effect. In slechts een paar woorden wordt het geloof geuit en in de gedachten opgenomen. De herhaling zorgt ervoor dat Gods woord echt binnen kan dringen en zo wordt het zingen een manier om naar God te luisteren. Verder zorgt de herhaling er ook voor dat de liederen in je hoofd blijven zitten, waardoor je ook nadien nog onbewust aan het bidden bent. Zodat je je kan concentreren op het gebed worden de liederenvooraf al ingeoefend wanneer dat kan.

Elk gebed in Taizé bevat stiltetijd. Dit gebeurt steeds na een Bijbellezing. Het is het moment om in rust en stilte bij God te zijn. Het is natuurlijk mogelijk om uiterlijk stil te zijn, maar het doel is dat je ook stilte binnenin maakt. Dit moment is erkennen dat piekeren niets kan veranderen, maar aan God overlaten wat jouw capaciteiten te boven gaan. Het is bijna een sabbat, een rustmoment voor je zorgen. Het is erkennen dat Jezus de storm in jou tot rust kan brengen, net zoals Hij voor de apostelen op hun boot deed.

PLUS kwam samen voor een gebed rond het kruis. In Taizé wordt op vrijdagavond het kruis op de grond gelegd. Je wordt uitgenodigd om naar het kruis te komen en je lasten of die van anderen bij Christus neer te leggen. Wie dat wil kan dit uiten door het kruis met het voorhoofd aan te raken. Dit gebed herinnert aan het feit dat Christus, opgestaan uit de doden, nu bij ieder mens in zijn of haar lijden aanwezig is, ook als hij of zij zich daarvan niet bewust is. In Johannes 3:13-17, het evangelie dat gelezen werd, wordt diezelfde waarheid verteld: God heeft de wereld zo lief dat Hij Zijn Zoon zond om de wereld te redden.

Zo eindigt de viering met het doorgeven van het Licht van Pasen en het gebed dat geloof in eeuwig leven mag groeien in je hart en dat je leven van vandaag zich hoopvol richt op het leven van morgen.

sarah

| PLUSbegeleidster
Bekijk de foto's!
All pages & images © PLUS Federatie Dilbeek