Proeven van PLUS

Terugblik 15 / 11 / 2019

Proeven van PLUS

Tijdens ‘Proeven van Plus’ zetten we gewoontegetrouw onze deuren open voor allegeïnteresseerden die eens willen komen kijken wat PLUS nu effectief inhoudt. Vrijdag 15 november deden we dit met als rode draad van de avond het scheppingsverhaal. We toonden aan de aanwezigen - die in grote getale naar het PLUShuis waren gekomen - welke activiteiten we zoal doen en hoe ons PLUShuis, de pastorij van Sint-Gertrudis Pede, eruitziet.

Na elke activiteit werd een woord gegeven. Met deze 5 woorden kon er geraden worden bij welk Bijbels verhaal we wilden stilstaan. Met hulp van het hele team werd een pingpongballetje blazend tussen brandende kaarsen geleid. Zo werd het woord ‘levensadem’ ontvangen. De gang werd een rivier en iedereen stak over door op drie papieren te springen. Daar hing het woord ‘rivieren’ aan vast. Eén voor één beeldden we zegswijzen uit waarin bomen of vruchten ter sprake kwamen. Dat leverde het woord ‘bomen’ op. We raadden welk dier er op ons voorhoofd stond, wat voor veel hilariteit en het woordje ‘dieren’ zorgde. En met laatste opdracht werd er werk gemaakt van het ‘proeven’ in ‘proeven van Plus’. We maakten matzes in de vorm van mannetjes. ‘Mannin’ was het laatste woord dat gegeven werd.

In de gebedsruimte beluisterden we het Scheppingsverhaal. We keken naar de gebedsvideo van de Paus om op zijn uitnodiging samen te bidden. Ondertussen waren de matze krokant gebakken. Ze werden smakelijk gedeeld en belegd met vijgenconfituur. Met goed gevulde buikjes en gevoed met Gods woord kijken we terug op een onvergetelijke PLUSavond.

Nele

| PLUSbegeleidster
Bekijk de foto's!
All pages & images © PLUS Federatie Dilbeek